خدمات شهری و محیط زیست

معاونت خدمات شهری و محیط زیست

                
                         

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست


 رضا مددی
   کارشناسی ارشدکشاورزی - باغبانی
    تماس با معاون : 96037100
                                                                                       چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 7 (2 دوره)
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 3
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 5 (2 دوره)
سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه 9 ( هم اکنون )

ادارات زیر مجموعه

اداره فضای سبز = حجت الله رمضانخانی 96037111
رئیس خدمات شهری = حمیدرضا کریمی منفرد 96037190
رئیس اداره زیبا سازی =رضا هداوند 96037105
رئیس قنوات و مسیلها = رجبعلی علیپور 96037345
رئیس اداره ساماندهی ( سرپرست )  = امیر تاجری 96037180
رئیس اداره محیط زیست = فاطمه جوکار 96037197
رئیس اداره مدیریت پسماند = آرزو فرزدقی 96037185