معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی

      

معاون فنی و عمرانی


مهندس هادی میرزائی
  کارشناس ارشد عمران
    تماس با معاون : 96037310
                                mirzaei-had@tehran.ir      
                        صفحه تخصصی معاونت فنی و عمرانی
                                   معاونین سابق 

سوابق شغلی

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 9 ( هم اکنون )
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 21 
جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 21 
مسئول نظارت راه و باند و مدیر پروژه های نواحی شهرداری منطقه 21 
عضو کمیته اجتماعی کمیسیون چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام 
معاون فنی و اجرایی تعاونی مسکن قرارگاه ثار ا... ( ع )
مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی ایرسا 
کاشناس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکت نوسازی عباس آباد
مسئول دفتر فنی و مدیر پروژه های عمرانی شرکت های خصوصی 

ادارات زیر مجموعه

رئیس نظارت اجرا = سجاد رحمانی 64062317

رئیس دفتر فنی = پیمان محمدی 96037313

رئیس واحد توسعه شهری و زیرساختها = چنگیز بخشی 96037322

مسئول رسیدگی و فنی = علیرضا کاظمی 96037320

رئیس قراردادها = زینب قاسمی 96037312