برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

 

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری


امیر حسین جابرانصاری
 
    تماس با معاون : 96037230                                            

سوابق شغلی


ادارات زیر مجموعه

اداره برنامه و بودجه = پژمان تقوی96037210
اداره فناوری و اطلاعات = منصور باقری 96037220
اداره تشکیلات = سمیه کاشفی 96037215
اداره پایش و ارزیابی عملکرد = مهدی عزیزی  96037237