برنامه ریزی و توسعه شهری

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

                

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

امیر تیغ نورد
فوق لیسانس
 
 تماس با معاون : 96037230
                                                                                        چارت سازمانی معاونت

سوابق شغلی

    • مدیر IT منطقه 7 شهرداری تهران
    • جانشین معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 7 شهرداری تهران
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت پسماند
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 9 ( هم اکنون )  

ادارات زیر مجموعه

اداره برنامه و بودجه = پژمان تقوی96037210
اداره فناوری و اطلاعات = منصور باقری 96037220
اداره تشکیلات = سمیه کاشفی 96037215
اداره پایش و ارزیابی عملکرد = ویکتور ابراهیمی 96037237