مدیران شهری

 
قائم مقام و حوزه شهردار


قائم مقام منطقه
-----------------
حوزه شهردار
.......................
مدیر دفتر و مشاور شهردار = محمد پرویزی
رئیس سرمایه گذاری مشارکتهای مردمی = سید محمد دیباجی
رئیس اداره املاک و مستغلات = علی صادقی
رئیس اداره حقوقی = محمد سعید قنبری کرمانشاهی
مدیر اداره حراست = عبدالرضا مهدوی
رئیس اداره بازرسی = جواد حمیدی
رئیس اجرای احکام = اسماعیل مهدیان آراء
فرمانده بسیج منطقه = ناصر بختیاری

مشاوران شهردار


مشاور عالی  ، رضا مددی
مشاور سرمایه گذاری ، اسماعیل ایمانی
مشاور اقتصادی ، سید محسن مصطفوی