• kenburns1
  • kenburns6
  • kenburns3

منطقه 9 در یک نگاه

  محدوده این منطقه از شمال به خیابان آزادی و جاده مخصوص کرج از جنوب به بزرگراه فتح و 45 متری زرند – از شرق به خیابان سادات و از غرب به مسیل کن منتهی می شود . این منطقه دارای 2 ناحیه و 9 محله بوده که در داخل محدوده شهری قرار گرفته اند و تعداد 50000 خانوار در این دو ناحیه سکونت دارند .. ادامه مطلب

وسعت : 1980 هکتار

جمعیت : 174239 نفر
مناطق هم مرز : منطقه 21 ، منطقه 18 ، منطقه 17 ، منطقه 10 ، منطقه 5 و منطقه 2
منطقه 9 تا سال 1383 منطقه 21 شهر تهران را نیز در بر می گرفت و شمال 5 ناحیه بود که بعد از آن سه ناحیه وردآورد ، تهرانسر ، گرمدره از آن جدا و زیر مجموعه شهرداری منطقه 21 قرار گرفت.
اماکن مهم منطقه 9 :
میدان آزادی
وسعت : 65000 متر مربع
فرودگاه مهرآباد
مساحت : 1103 هکتار
امامزاده عبدالله
پادگان جی
مساحت : 66 هکتار

مرکز تخلیه امن اضطراری منطقه 9