ملاقات مردمی

ملاقات مردمی با شهردار منطقه

مراحل ثبت نام ملاقات با شهردار منطقه

مرحله اول

مراجعه شهروند به اداره روابط عمومی حداکثر تا روز شنبه هر هفته

مرحله دوم

تکمیل فرم درخواست ملاقات با شهردار

نکات مهم در مورد تکمیل فرم ملاقات

ثبت درخواست

درج صحیح شماره تلفن همراه

درج کامل آدرس

درج کامل مشخصات وکیل یا مالک

درج صحیح و کامل کد ملی