فرم نظر سنجی پرتال

نظر سنجی از پرتال

شهروند گرامی
پرسشنامه ای که پیش رو دارید با هدف رضایت سنجی ، دریافت نظرات و پیشنهادات شما از ساب پرتال منطقه ، تهیه شده است. خواهشمند است جهت ارائه بهتر ، پنج دقیقه از زمان با ارزش خود را به تکمیل این پرسشنامه اختصاص دهید و ما را در شناسایی ضعف ها و قوتهایمان یاری رسانید.     

توجه داشته باشید در بازه زمانی مشخص فقط یکبار مجاز به نظردهی می باشید و در صورت تکمیل پرسشنامه ، فرم نظر سنجی برای شما غیر فعال خواهد شد .                                                                                                             

فرم نظر سنجی

سرعت باز شدن صفحه اصلی پرتال چگونه است ؟
ارزیابی شما از نحوه دسترسی به مطالب چگونه است؟
میزان کیفیت محتوای درج شده در قسمتهای مختلف پرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
مطالب موجود در پرتال تا چه اندازه در افزایش میزان آگاهی شما اثر بخش بوده است؟
آیا گرافیک صفحات در پرتال از نظر شما مناسب است؟
ارزیابی شما از نحوه طبقه بندی اطلاعات چگونه است؟
لینک های ایجاد شده و پیوندهای مفید جهت دسترسی سریع به سایتهای مطرح را چگونه ارزیابی میکنید؟
آیا اطلاعات موجود در پرتال شما را در انجام امور مورد نظر یاری میدهد؟
Submit Survey