04/01/2015 - چهارشنبه 12 فروردين 1394

اداره تشکیلات و آموزش

اداره تشکیلات و آموزش شهرداری منطقه 9
دوره آموزشی تکنیکها وفنون بهبوسیستمها وروش ها (1393/6/18)
دوره آموزشی تکنیکها وفنون بهبود سیستمها وروشها برای تعداد 32نفر ازپرسنل منطقه به مدت 32 ساعت در مردادماه برگزار گردید.
دوره آموزشی آشنایی با کمیسیونهای شهرداری (1393/5/19)
دوره آموزشی آشنایی با کمیسیونهای شهرداری برای تعداد28نفر از پرسنل منطقه به مدت24ساعت  در تیرماه برگزار گردید.
دوره آموزشی ویژه نیروهای خدمات منطقه (1393/2/15)
دوره آموزشی ایمنی وبهداشت محیط کار ویژه پرسنل خدمات و پشتیبانی شهرداری منطقه 9برگزار گردید.
دوره آموزشی حسابداری اسناد وهزینه ها (1392/11/20)
دوره آموزشی حسابداری اسناد و هزینه ها برای تعداد21  نفر از پرسنل  منطقه به مدت16 ساعت برگزار گردید
جلسه ملاقات عمومی مدیر کل اداره تشکیلات و آموزش با پرسنل منطقه9 (1392/11/2)
جلسه ملاقات عمومی مدیرکل محترم اداره تشکیلات و آموزش شهرداری تهران جناب آقای مهندس حیدری منش با پرسنل منطقه9روز چهارشنبه مورخ 25/10/1392 راس ساعت11:30 در سالن کنفرانس دفتر شهردار برگزار شد
گواهینامه ها
برترین های آموزشی
 • دوره حسابداری اسنادو هزینه ها
  جناب آقای گودرزی
  سرکارخانم هاشمی
  سرکارخانم آقاجانی

 • دوره آیین نگارش حقوقی
  جناب آقای کاشفی
  سرکار خانم آبار
  سرکار خانم میرمسعودی
  دوره پاسخگویی و شهروند مداری
  جناب آقای عزتی
  جناب آقای محمدیان
  جناب آقای رضوی
  دوره مدیریت تصمیم گیری
  سرکار خانم کاوسی
  سرکار خانم اسماعیل زاده
  جناب آقای آوج
  ;
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
تغییر فونت:
گزینه جستجو: خروج