04/19/2015 - يكشنبه 30 فروردين 1394
اداره تشکیلات و آموزش شهرداری منطقه 9
دوره آموزشی تکنیکها وفنون بهبوسیستمها وروش ها (1393/6/18)
دوره آموزشی تکنیکها وفنون بهبود سیستمها وروشها برای تعداد 32نفر ازپرسنل منطقه به مدت 32 ساعت در مردادماه برگزار گردید.
دوره آموزشی آشنایی با کمیسیونهای شهرداری (1393/5/19)
دوره آموزشی آشنایی با کمیسیونهای شهرداری برای تعداد28نفر از پرسنل منطقه به مدت24ساعت  در تیرماه برگزار گردید.
دوره آموزشی ویژه نیروهای خدمات منطقه (1393/2/15)
دوره آموزشی ایمنی وبهداشت محیط کار ویژه پرسنل خدمات و پشتیبانی شهرداری منطقه 9برگزار گردید.
دوره آموزشی حسابداری اسناد وهزینه ها (1392/11/20)
دوره آموزشی حسابداری اسناد و هزینه ها برای تعداد21  نفر از پرسنل  منطقه به مدت16 ساعت برگزار گردید
جلسه ملاقات عمومی مدیر کل اداره تشکیلات و آموزش با پرسنل منطقه9 (1392/11/2)
جلسه ملاقات عمومی مدیرکل محترم اداره تشکیلات و آموزش شهرداری تهران جناب آقای مهندس حیدری منش با پرسنل منطقه9روز چهارشنبه مورخ 25/10/1392 راس ساعت11:30 در سالن کنفرانس دفتر شهردار برگزار شد
گواهینامه ها
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
تغییر فونت:
گزینه جستجو: خروج