سازمانها و مراکز دولتی

عنوانآدرستلفن
اداره آموزش و پرورش منطقه 9 8-66004136
اداره امور مالياتي غرب تهران خيابان آزادي -خ بهمن پور -كوچه مازيار
تامين اجتماعي شعبه 15 خيابان بزرگراه فتح شرقي نرسيده به خيابان يخچال
تامين اجتماعي شعبه 6 خيابان قزوين نرسيده به سه راه بوتان
دفتر حقوقي هواپيمايي كشور فرودگاه مهرآباد -روبروي پاركينگ حجاج-ساختمان استاندارد پرواز 66025115
سازمان زمين شناسي كشور خ.آزادي-خ.معراج 66459408
سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور م.آزادي-خ.معراج-جنب سازمان نقشه برداري 66041981-66004343
سازمان ميراث فرهنگي كشور خ.آزادي-نبش خ. زنجان 66017071
سازمان نقشه برداري كشور خيابان آزادي ُ خيابان معراج
سازمان هواپيمايي كشور فرودگاه مهرآباد-ساختمان مركزي هواپيمايي 66025238-91021
شركت خدمات هوايي كشور خ.آزادي-كيلومتر 2 جاده مخصوص كرج 66884198-66002810
صنايع هواپيمايي كشور جاده مخصوص كرج-روبروي شهرك اكباتان 66452940
مركز مخابرات فرد اسدي خيابان آزادي نرسيده به ميدان آزادي
منطقه برق رودكي خيابان قزوين ابتداي خيابان جرجاني