نشانی خانه های سلامت منطقه 9

خانه های سلامت منطقه 9

نشانی خانه های سلامت منطقه 9

1- استادمعین(1): پارک المهدی، جنب شهر کتاب تلفن: 66080119
2- هوشیار(2) : خ طوس – نبش خیابان عربی
3- دستغیب(3): بلوار استاد معین مرکز آموزشهای اجتماعی تلفن : 6037340
4- عبدالله(4) : خ امام زاده عبدالله – پاساژ گلها
5- فتح (5) : فتح- جنب آتش نشانی – مرکز امور جوانان و تشکل های عقیق
6- شمشیری(6) : خ شمشیری –خ ملکی –جنب پارک شمشیری
7- مهرآباد جنوبی(7) : مهرآباد- پارک کوکب
8- صنعتی(8) : بزرگراه فتح - خ فتح 21 - مسجد حضرت نرگس
9- خانه سلامت همکار : آزادی- بلوار استاد معین ( شهرداری منطقه 9 ) 64062809