نشانی خانه های سلامت منطقه 9

خانه های سلامت منطقه 9

نشانی خانه های سلامت منطقه 9

1- استادمعین(1): پارک المهدی، جنب شهر کتاب تلفن: 66080119
2- هوشیار(2) : خ طوس – نبش خیابان عربی
3- دستغیب(3): بلوار استاد معین مرکز آموزشهای اجتماعی تلفن : 6037340
4- عبدالله(4) : خ امام زاده عبدالله – پاساژ گلها
5- فتح (5) : فتح- جنب آتش نشانی – مرکز امور جوانان و تشکل های عقیق
6- شمشیری(6) : خ شمشیری –خ ملکی –جنب پارک شمشیری
7- مهرآباد جنوبی(7) : مهرآباد- پارک کوکب
8- صنعتی(8) : بزرگراه فتح - خ فتح 21 - مسجد حضرت نرگس
9- خانه سلامت همکار : آزادی- بلوار استاد معین ( شهرداری منطقه 9 ) 64062809

1- اصل سند مالکیت یا اجاره نامه

 2- پرداخت فیش و ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف ساختمان یا تائید واحد تجاری از شهرسازی منطقه توسط مودی

 3- معرفی نامه اتحادیه (یا پروانه اتحادیه)

 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

 

 الف) در صورت اخذ گواهی زمین:

 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی

 2- نامه دفترخانه (محضر)

 3- نقشه 2000/1 تائید شده توسط کارشناس رسمی دادگستری

 4- حضور مالک یا وکیل قانونی

ب) در صورت اخذ مفاصاحساب نوسازی:

 1- اصل سند مالکیت و فتوکپی از تمام صفحات

 2- ارائه پایان کار یا گواهی عدم خلاف معتبر

 3- حضور مالک یا وکیل قانونی پرداخت فیش های نوسازی رسمی و خدمات و آموزش و پرورش و نقل و انتقال

  •