معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

شرح وظایف معاونت امور اجتماعی و فرهنگی

- برنامه ریزی جهت اجرای وظایف در چارچوب برنامه ها و سیاست های کلان شهرداری تهران و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

- نظارت بر رعايت و حسن انجام كامل قوانين، مقررات و ضوابط شهرداري تهران و اقدام لازم جهت اجراي صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي ابلاغي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در سطح منطقه.

- برنامه ریزی برای تامین امکانات ، زیر ساخت ها و تجهیزات لازم برای عرضه خدمات فرهنگی و انجام فعالیت های اجتماعی توسط شهروندان

- جمع‌آوري ، ساماندهي، نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات مربوط به امور اجتماعي و فرهنگي منطقه با هماهنگي معاونت هماهنگي و برنامه ريزي منطقه .

- جلب همکاری وهمیاری بخش خصوصی درجهت اجرای طرح ها ، برنامه ها و عملیات فرهنگی و اجتماعی و پیشنهاد بکارگیری پیمانکاران خدمات فرهنگی و اجتماعی  و معرفی به واحد قراردادهای منطقه و نظارت بر حسن عملکرد آنها.

- شناسایی مشکلات و نارسایی ها و نیازهای شهروندان در سطح منطقه در زمینه سلامت فرهنگی واجتماعی و برقراری ارتباطات مؤثر و همکاری با نهادها ، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد و پیشنهاد راهکارهای علمی و کاربردی در این خصوص .

- برنامه ریزی لازم در جهت پیش گیری از پیدایش یا کنترل آسیب های اجتماعی و فرهنگی.

- برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج ورزش همگانی و تفریحات سالم و غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان ، جوانان و اولیاء آنان در مناطق به ویژه بانوان.

- توسعه و بهره برداری مناسب از تأسیسات و فضاهای ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی ، بهداشتی و درمانی.

- برنامه ریزی و اجرای آموزش جهت بالا بردن سطح آگاهی های شهروندان به ویژه بانوان در موضوعات روابط ، رفتار و مناسبات اجتماعی ، حقوق و تکالیف شهروندی ، مهارت های زندگی ، بهداشت و محیط زیست شهری و سلامت روانی خود ، خانواده و جامعه شهری.

- بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص مشکلات و نارسایی های قوانین و مقررات موجود در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی به مراجع ذیربط.

- انجام مطالعات کاربردی  طراحی و اجرای کلیه پروژه های اجتماعی و فرهنگی با توجه به  اولویت ها و نیازهای تعیین شده در سطح منطقه .

-  ايجاد هماهنگي بين واحدهای تابعه و نظارت و كنترل عملکرد آنها و پیگیری امور مربوط به اجتماعی و فرهنگی در سطح نواحی.

- رسيدگي و پاسخ به شكايات واصله در خصوص امور اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی و مقررات موجود .

- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف از طرف مقام مافوق ارجاع يا تفويض مي‌گردد.

سند توسعه مطالعات محلی

 محله 1

استاد معین

محله 2

دکتر هوشیار

 محله 3

شهید دستغیب

محله 4

امام زاده عبدالله

 محله 5

مهرآباد جنوبی

 محله 6

شمشیری

 محله 7

سرآسیاب ،مهرآباد

 محله 8

فتح

معرفی معاون

هاشم فخاری

متولد 1350

میزان تحصیلات : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی

 تجربیات و سوابق کاری:
کارشناس دفتر بررسی  وبهره دهی  حراست  کل

رئیس اداره بررسی وبهره دهی

معاون حراست  سازمان سرمایه  گذاری و مشارکت های  مردمی  شهر تهران

 کارمند نمونه  شهرداری در سال 1387

 ریئس اداره گردشگری حوزه معاونت امور اجتماعی  وفرهنگی  شهرداری تهران

 عضو ستاد  مرکزی  جشنواره شوق انتظار

 کارشناس نمونه  شهرداری تهران  در سال 1391

جانشین معاون اموراجتماعی وفرهنگی سازمان  بازرسی شهرداری تهران