مناقصات

مناقصات

 عنوانتاریخ ایجاد
اسناد رستوران منطقه12/09/2019
آگهی حراج عمومی 9-98/712/09/2019
اسناد رستوران پردازش12/09/2019
اسناد انتشارات منطقه12/09/2019
آگهی مزایده 98/6711/17/2019
تعميروتجهيز پايانه هاي حمل ونقل عمومي11/17/2019
آگهی مزایده و شرایط خصوصی پارکینگ طبقاتی خیابان شهید خالقیان11/05/2019
آگهی شماره 66-98/6510/21/2019
نظام فنی و اجرایی نگهداری فضای سبز و امور مرتبط10/21/2019
شرايط خصوصي فضاي سبز پارك المهدي وتپه هاي چهارگانه م ازادي10/21/2019
شرايط خصوصي نگهداري فضاي سبز ناحيه يك10/21/2019
آگهي نوبت چهارم10/16/2019
اسناد مناقصه خريد پروژكتور smd جهت بوستانهاي سطح منطقه ( نوبت چهارم)10/16/2019
اسناد مناقصه احداث مرکز کارآفرینی بهاران 210/01/2019
اسکن آگهی مناقصه 98/7/610/01/2019
شرايط خصوصي خريد پروژكتور smd10/01/2019
شرايط خصوصي آبرساني10/01/2019
برآورد آناليز شرايط عمومي فرم هاي مورد نياز (آبرساني10/01/2019
آگهی مناقصه عمومی 98/12510/01/2019
فهرست بها مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر 210/01/2019
فهرست بها مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر 110/01/2019
فرم های مربوط به پروژه کوثر10/01/2019
تعهد نامه بیمه پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر10/01/2019
اسناد مناقصه تکمیل ابنیه بخش ورزشی و اجرای تاسیسات مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر10/01/2019
اسناد مناقصه بهسازی نوسازی انهار و جداول و مرمت پیاده رو خیابان های دستغیب و هاشمی10/01/2019
اسناد مناقصه احداث مرکز کارآفرینی بهاران10/01/2019
اسناد مناقصه جمع آوری آبهای سطحی خیابان دانشگاه هوایی جنوبی10/01/2019
آگهی مناقصه عمومی 57-98/5609/25/2019
رفت وروب ناحيه 209/25/2019
رفت وروب ناحيه 109/25/2019
دفترچه نظام فني و اجرايي رفت و روب و جمع آوري مكانيزه پسماند(شهريور ماه 1398)09/25/2019
آگهی مزایده عمومی شماره 98/509/11/2019
شرايط خصوصي پاركينگ خالقيان09/11/2019
آگهی مناقصه 55-98/5409/07/2019
رفت وروب وجمع آوري مكانيزه پسماند ناحيه 109/07/2019
رفت وروب وجمع آوري مكانيزه پسماند ناحيه209/07/2019
دفترچه نظام فني و اجرايي رفت و روب و جمع آوري مكانيزه پسماند(شهريور ماه 1398)09/07/2019
آگهی مناقصه 48-98/4708/24/2019
نگهداری فضای سبز پایگاه یکم شکاری08/24/2019
اجرای عملیات لایروبی و نگهداری کانالهای سطح منطقه 08/24/2019
شرایط خصوصی بهره برداری از رستوران منطقه 908/19/2019
شرایط خصوصی احداث مرکز کارآفرینی بهاران08/14/2019
شرایط خصوصی جمع آوری آبهای سطحی08/14/2019
شرایط خصوصی مرمت و مناسب سازی معابر پیاده بوستانها08/13/2019
شرایط خصوصی بهسازی و نوسازی انهار و جداول08/13/2019
شرایط خصوصی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه و بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان در سطح منطقه 908/11/2019
شرایط خصوصی آرام سازی و ایمن سازی معابر سطح منطقه 9 08/11/2019
شرایط خصوصی تعمیر و تجهیز پایانه های حمل و نقل عمومی سطح منطقه 908/11/2019
شرایط خصوصی نگهداری المان ها و تجهیزات ایمنی معابر سطح منطقه 9 (2)08/11/2019
شرایط خصوصی نگهداری المان ها و تجهیزات ایمنی معابر سطح منطقه 9 08/11/2019
شرایط خصوصی خرید پروژکتور smd جهت بوستانهای سطح منطقه08/11/2019
شرایط خصوصی و شرح وظایف پیمانکار تاسیسات08/11/2019
آگهی مزایده عمومی 98/307/23/2019
شرایط خصوصی بهره برداری از رستوران منطقه 907/23/2019
شرایط خصوصی مرمت و مناسب سازی معابر پیاده رو بوستان های شمشیری ، معلم ، کوکب ، خوش لفظ و...07/16/2019
آگهی مناقصه 98/9/2370/3807/16/2019
شرایط خصوصی جمع آوری آبهای سطحی خیابان دانشگاه هوایی جنوبی07/16/2019
شرایط خصوصی احداث مرکز کارآفرینی بهاران07/16/2019
شرایط خصوصی نوسازی انهار و جداول و مرمت پیاده رو خیابان های دستغیب و هاشمی07/16/2019
آگهی مناقصه 3207/08/2019
شرایط خصوصی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه و بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان07/08/2019
شرایط خصوصی اصلاح هندسی معابر سطح منطقه07/08/2019
شرایط خصوصی احداث پایانه های حمل و نقل عمومی سطح منطقه07/08/2019
آگهی مناقصه عمومی 29-98/1907/03/2019
شرایط خصوصی حذف زواید فیزیکی بصری و پیرایش شهری07/03/2019
شرایط خصوصی طراحی ، چاپ ، نصب و نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی07/03/2019
شرایط خصوصی جمع آوری آبهای سطحی خیابان دانشگاه هوایی جنوبی07/03/2019
شرایط خصوصی بهسازی ، نوسازی انهار و جداول و مرمت پیاده رو خیابانهای دستغیب و هاشمی07/03/2019
شرایط خصوصی و شرح وظایف پیمانکار تاسیسات ساختمان07/03/2019
شرایط خصوصی خرید پروژکتور smd جهت بوستانهای سطح منطقه07/03/2019
شرایط خصوصی آذین بندی و نورپردازی موقت در اعیاد و مناسبتهای مختلف07/03/2019
شرایط خصوصی احداث درمانگاه منطقه 907/03/2019
شرایط خصوصی اجاره ، نصب داربست و چادربرزنتی 07/03/2019
آگهی مناقصه ترافیکی 18-98/806/19/2019
شرایط خصوصی خرید تجهیزات ترافیکی منطقه 906/19/2019
شرایط خصوصی تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر در سطح منطقه06/19/2019
شرایط خصوصی آرام سازی و ایمن سازی معابر سطح منطقه06/19/2019
شرایط خصوصی اصلاح معابر سطح منطقه06/19/2019
شرایط خصوصی احداث و نگهداری ایستگاههای حمل و نقل عمومی سطح منطقه 906/19/2019
شرایط خصوصی احداث مسیرهای دوچرخه و بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان در سطح ناحیه یک06/19/2019
شرایط خصوصی احداث مسیرهای ویژه دوچرخه و بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان در سطح ناحیه دو06/19/2019
شرایط خصوصی احداث پایانه های حمل و نقل عمومی سطح منطقه 906/19/2019
شرایط خصوصی اجرای علائم افقی ترافیکی در سطح معابر منطقه 906/19/2019
آگهی مناقصه حوزه عمرانی 7-98/206/16/2019
بازسازی تعمیرات اساسی ساختمانهای اداری06/16/2019
شرایط خصوصی بهسازی و نگهداری درزگیری آیت الله سعیدی06/16/2019
شرایط خصوصی تراش و روکش مکانیزه معابر06/16/2019
شرایط خصوصی نگهداری پیاده رو جداول انهار آزادی06/16/2019
شرایط خصوصی نگهداری پیاده رو جداول انهار فتح06/16/2019
شرایط خصوصی نگهداری درزگیری آسفالت آیت الله سعیدی06/16/2019
آگهی روزنامه فضای سبز05/26/2019
شرایط خصوصی فضای سبز ناحیه دو05/26/2019
آگهی مزایده عمومی شماره 2-1/ 9805/18/2019
شرایط خصوصی بهره برداری از رستوران منطقه 9 05/18/2019
شرایط خصوصی واگذاری پارکینگ طبقاتی خیابات شهید خالقیان05/18/2019
آگهی مناقصه 87-97/8002/18/2019
شرایط خصوصی طراحی ، چاپ ، نصب ، حمل و نقل جمع آوری بنر و فلکسی در سطح منطقه02/18/2019
شرایط خصوصی خرید لوله پلی اتیلن02/18/2019
شرایط خصوصی خرید تجهیزات دکوراتیو ، اندیشه سرای دکتر عبدالکریم قریب02/18/2019
شرایط خصوصی خرید اقلام تأسیساتی پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر02/18/2019
شرایط خصوصی حفظ ، حراست ، سرویس و نگهداری تعویض و نصب قطعات دستگاههای پل عابر پیاده مکانیزه 02/18/2019
شرایط خصوصی اجاره نصب داربست ، چادر برزنتی در سطح منطقه 02/18/2019
نگهداری کلینیک گل و گیاه02/18/2019
شرایط خصوصی نگهداری فضای سبز رینگ داخلی میدان آزادی02/18/2019
آگهی مناقصه عمومی 78-97/7701/13/2019
شرایط خصوصی تهیه و کاشت نهال در نهضت درختکاری01/13/2019
شرایط خصوصی نگهداری کلینیک گل و گیاه01/13/2019
نظامنامه مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری تهران01/13/2019
آگهی مناقصه 97/7612/08/2018
شرایط خصوصی پروژه حوضچه های آشغالگیر و رسوبگیر جهت رفع نقاط آبگرفتگی سطح منطقه 112/08/2018
شرایط خصوصی پروژه حوضچه های آشغالگیر و رسوبگیر جهت رفع نقاط آبگرفتگی سطح منطقه 212/08/2018
شرایط خصوصی پروژه حوضچه های آشغالگیر و رسوبگیر جهت رفع نقاط آبگرفتگی سطح منطقه 312/08/2018
آگهی مناقصه 75-97/7412/04/2018
شرایط خصوصی نگهداشت گل و گیاه12/04/2018
شرایط خصوصی خرید تجهیزات آبنماهای تپه های 1و2و3 میدان آزادی12/04/2018
آگهی مناقصه عمومی 97/7311/26/2018
شرایط خصوصی پروژه حوضچه های آشغالگیر و رسوبگیر جهت رفع نقاط آبگرفتگی سطح منطقه 111/26/2018
شرایط خصوصی پروژه حوضچه های آشغالگیر و رسوبگیر جهت رفع نقاط آبگرفتگی سطح منطقه 211/26/2018
شرایط خصوصی پروژه حوضچه های آشغالگیر و رسوبگیر جهت رفع نقاط آبگرفتگی سطح منطقه 311/26/2018
آگهی مناقصه 71-97/6810/27/2018
شرایط خصوصی خرید گیاهان پیازی10/27/2018
شرایط خصوصی نگهداری کلینیک گل و گیاه10/27/2018
شرایط خصوصی نگهداری پلهای مکانیزه10/27/2018
شرایط خصوصی نگهداری فضای سبز ناحیه 110/27/2018
آگهی مزایده 97/1110/17/2018
شرایط خصوصی جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک منطقه 910/17/2018
شرایط خصوصی اجرای عملیات تراش و روکش مکانیزه در بزرگراه سعید ، فتح ، سامانه خطوط brt10/14/2018
آگهی مناقصه 97/6710/13/2018
آگهی مناقصه 97/80510/08/2018
شرایط خصوصی نگهداری فضای سبز بوستان المهدی ( عج ) و تپه های چهارگانه میدان آزادی10/08/2018
شرایط خصوصی نگهداری کلینیک گل و گیاه10/08/2018
شرایط خصوصی خرید کفپوش لاستیکی10/08/2018
شرایط خصوصی گیاهان پیازی10/08/2018
آگهی مناقصه 97/6209/24/2018
شرایط خصوصی احداث مرکز آموزش و کارآفرینی بهاران09/24/2018
آگهی مناقصه تاریخ انتشار 97/6/2209/22/2018
شرایط خصوصی خرید کفپوش لاستیکی09/22/2018
شرایط خصوصی آذین بندی و نورپردازی موقت در اعیاد و مناسبتهای مختلف در سطح منطقه 909/22/2018
شرایط خصوصی خرید گیاهان پیازی09/22/2018
شرایط خصوصی رنگ آمیزی المانهای شهری و جداول سطح منطقه09/22/2018
آگهی مزایده 8-97/709/05/2018
شرایط خصوصی ماهیگیری تفریحی دریاچه بوستان المهدی ( عج ) 09/05/2018
شرایط خصوصی قرارداد بهره برداری از ضلع شرقی میدان آزاد جهت غذای خیابانی09/05/2018
آگهی مناقصه 57-97/5509/05/2018
شرایط خصوصی خرید آسفالت چهت پخش در معابر سطح منطقه 09/05/2018
شرایط خصوصی اجرای عملیات درزگیری ترک های روسازی اسفالت در سطح منطقه 9 09/05/2018
شرایط خصوصی احداث مرکز آموزش و کارآفرینی بهاران09/05/2018
آگهی مناقصه 97/6/3009/03/2018
اجاره بخش فرهنگی مجموعه شهربانو09/03/2018
شرایط خصوصی جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک09/03/2018
آگهی مناقصه عمومی 54-97/5009/03/2018
شرایط خصوصی طراحي چاپ نصب نگهداري و جمع آوري بنر و فلكسي در سطح منطقه09/03/2018
شرایط خصوصی گیاهان پیازی09/03/2018
شرایط خصوصی پلهای مکانیزه09/03/2018
شرایط خصوصی خرید کفپوش لاستیکی09/03/2018
شرایط خصوصی رنگ آمیزی المانهای شهری و جداول سطح منطقه09/03/2018
آگهی مناقصه 49-97/4808/08/2018
شرایط خصوصی تعمیر و بهسازی و نگهداری پیاده رو ، جداول و انهار در سطح ناحیه 108/08/2018
شرایط خصوصی بازسازی و تعمیرات ابنیه متفرقه در سطح ناحیه 208/08/2018
آگهی مناقصه 97/4/2608/06/2018
نگهداری فضای سبز پایگاه یکم شکاری08/06/2018
شرایط خصوصی حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه ناحیه 208/06/2018
شرایط خصوصی حمل و نقل و جمع آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه ناحیه 108/06/2018
خرید مبلمان پارکی08/06/2018
دفترچه پیمان نگهداری فضای سبز و امور مرتبط08/06/2018
خرید کفپوش لاستیکی08/06/2018
نظام فنی و اجرائی رفت و روب و جمع آوری پسماند08/06/2018
آگهی مزایده تاریخ 97/5/107/29/2018
شرایط خصوصی جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک07/29/2018
شرایط خصوصی مجموعه ورزشی مرکز آموزشهای شهید داود حیدری07/29/2018
آگهی مناقصه 42-97/3707/17/2018
شرایط خصوصی بازسازی و تعمیرات ابنیه ( متفرقه ) در سطح ناحیه دو07/17/2018
شرایط خصوصی تعمیر ، بهسازی و نگهداری پیاده رو ، جداول و انهار در سطح ناحیه یک 07/17/2018
شرایط خصوصی پلهای مکانیزه07/17/2018
شرایط خصوصی ساماندهی و نوسازی معابر بافت فرسوده سطح منطقه07/17/2018
شرایط خصوصی بازسازی و تعمیرات ابنیه در سطح ناحیه یک 07/17/2018
شرایط خصوصی خرید اقلام و اجناس پروژه فرهنگی ورزشی کوثر07/17/2018
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 04-97 و 05-9706/27/2018
شرایط خصوصی نگهداری پلهای مکانیزه06/27/2018
شرایط خصوصی رنگ آمیزی المانهای شهری و جداول سطح منطقه06/27/2018
شرایط خصوصی تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر سطح منطقه 906/27/2018
شرایط خصوصی پیرایش و حذف زوائد فیزیکی06/27/2018
شرایط خصوصی آذین بندی و نورپردازی موقت در اعیاد و مناسبتهای مختلف در سطح منطقه 9 06/27/2018
آگهی مناقصه 97/3/2806/23/2018
شرایط خصوصی عملیات اجرایی لایروبی و نگهداری کانال های سطح منطقه 9 06/23/2018
شرایط خصوصی ساماندهی و نوسازی معابر بافت فرسوده سطح منطقه 06/23/2018
شرایط خصوصی تعمیر بهسازی و نگهداری آسفالت معابر و همسطح سازی دریچه سطح منطقه 9 06/23/2018
شرایط خصوصی تعمیر ، بهسازی و نگهداری پیاده رو ، جداول و انهار در سطح ناحیه دو منطقه 906/23/2018
شرایط خصوصی تعمیر ، بهسازی و نگهداری پیاده رو ، جداول و انهار در سطح ناحیه یک منطقه 9 06/23/2018
آگهی مناقصه 97/3/1306/09/2018
شرایط اختصاصی پیمان تهیه مخازن پسماند خشک 06/09/2018
شرایط خصوصی خرید مبلمان پارکی06/09/2018
شرایط خصوصی خرید لوله و اتصالات06/09/2018
شرایط خصوصی خرید گلدان آپارتمان 06/09/2018
شرایط خصوصی تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان شهرداری و ساختمان های موجود در منطقه 9 تهران 06/09/2018
شرایط خصوصی خرید پروژکتور smd و چراغ های پایه بلند جهت بوستانهای سطح منطقه06/09/2018
شرایط خصوصی خرید آلاچیق و نرده بتنی06/09/2018
شرایط خصوصی اقلام گیاهی 06/09/2018
آگهی مناقصه 97/3/805/30/2018
شرایط خصوصی ساماندهی و معابر بافت فرسوده سطح منطقه 9 05/30/2018
شرایط خصوصی عملیات تعمیر بهسازی و نگهداری آسفالت معابر و همسطح سازی دریچه های منطقه 9 05/30/2018
شرایط خصوصی عملیات تعمیر ، بهسازی و نگهداری پیاده رو، جدول و انهار ناحیه دو05/30/2018
شرایط خصوصی عملیات تعمیر ، بهسازی و نگهداری پیاده رو، جدول و انهار ناحیه یک 05/30/2018
آگهی مناقصه عمومی . تاریخ انتشار 97/3/205/26/2018
شرایط خصوصی همسطح سازی و بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان سطح منطقه 9 05/26/2018
شرایط خصوصی طراحی و اصلاح هندسی سطح منطقه 9 05/26/2018
شرایط خصوصی تهیه و نصب تابلوهای ترافیکی و هدایت مسیر سطح منطقه 9 05/26/2018
شرایط خصوصی تهیه تجهیزات ترافیکی05/26/2018
شرایط خصوص تهیه المان های ترافیکی منطقه 9 05/26/2018
شرایط خصوصی اجرای خط کشی معابر منطقه 9 05/26/2018
آگهی مناقصه 5-3/ 9705/08/2018
شرایط خصوصی مددسرای امید05/08/2018
شرایط خصوصی فضای سبز ناحیه دو05/08/2018
شرایط خصوصی ساماندهی و نوسازی معابر بافت فرسوده سطح منطقه 05/08/2018
آگهی مناقصه عمومی 97/1/1504/07/2018
شرایط خصوصی مددسرای امید04/07/2018
شرایط خصوصی ساماندهی و نوسازی معابر بافت فرسوده سطح منطقه 04/07/2018
آگهی مناقصه شماره 96/40 - 96/12/2103/18/2018
شرایط خصوصی تعمیر، نگهداری و بازسازی تاسیسات ساختمان شهرداری منطقه 9 03/18/2018
آگهی مناقصه عمومی 96/12/803/06/2018
شرایط خصوصی پیمان نگهداری فضای سبز رینگ داخلی میدان آزادی03/06/2018
شرایط خصوصی واگذاری مددسرای امید03/06/2018
شرایط خصوصی ساماندهی و نوسازی معابر بافت فرسوده سطح منطقه 03/06/2018
شرایط خصوصی خرید دریچه به منظور نصب در معابر سطح منطقه 03/06/2018
آگهی مناقصه عمومی 96/34 نوبت دوم02/04/2018
شرایط خصوصی بازسازی و تعمیرات ابنیه متفرقه ) در سطح ناحیه یک - نوبت دوم 02/04/2018
آگهی مناقصه عمومی 96/11/201/23/2018
شرایط خصوصی اجرای بخشی از عملیات پروژه مجتمع فرهنگی ، ورزشی کوثر01/23/2018
شرایط خصوصی خریددریچه به منظور نصب در معابر سطح منطقه 01/23/2018
آگهی مناقصه عمومی شماره 31-96/2701/10/2018
شرایط خصوصی پیمان مبارزه با موش منطقه 901/10/2018
شرایط خصوصی تکمیل احداث پروژه حسینیه یا زهرا ( س)01/10/2018
شرایط خصوصی بازسازی و تعمیرات ابنیه در سطح ناحیه دو01/10/2018
شرایط خصوصی خرید دریچه به منظور نصب در معابر سطح منطقه 01/10/2018
شرایط خصوصی بازسازی و تعمیرات ابنیه ( متفرقه) در سطح ناحیه یک 01/10/2018
آگهی مزایده عمومی شماره7-6 /9612/30/2017
شرایط خصوصی واگذاری اماکن تفریحی مجموعه شهربانو بوستان کوکب12/30/2017
آگهی مناقصه عمومی لایروبی و کلینیک11/11/2017
شرایط خصوصی عملیات اجرایی لایروبی و نگهداری کانال های سطحی منطقه 9 11/11/2017
شرایط خصوصی نگهداشت کلینیک گل و گیاه11/11/2017
نظام مدیریت فنی و اجرایی مراکز تحقیقات ، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری تهران 11/11/2017
شرایط خصوصی اجرای خط کشی معابر سطح منطقه 906/19/2017
برآورد و همسطح سازی و بهسازی معابر سطح منطقه 06/19/2017
شرایط خصوصی احداث دیوار ضلع شمالی و دروازه شهرک آموزش ترافیک منطقه 906/19/2017
شرایط خصوصی طراحی و اصلاح هندسی معابر سطح منطقه 906/19/2017
آگهی مناقصه عمومی 96/3/2306/19/2017
انجام عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه 2 محلات 6 و 7 و 804/03/2017
انجام عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه 2 محلات 4 و 504/03/2017
انجام عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1 محلات 2 و 304/03/2017
انجام عملیات نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1 محله 1 04/03/2017
آگهی مناقصه عمومی 95/12/1904/03/2017
شرایط خصوصی تجهیزات تجدید پذیر01/21/2017
آگهی مناقصه عمومی 95/3401/21/2017
شرایط خصوصی نگهداری تاسیسات و آسانسور ساختمانهای شهرداری منطقه 912/18/2016
آگهی مناقصه عمومی نگهداری تاسیسات و آسانسور ساختمانهای شهرداری منطقه 912/18/2016
شرایط خصوصی واگذاری مرکز آموزشهای حیدری 12/18/2016
آگهی مناقصه عمومی مرکز آموزشهای حیدری 12/18/2016
شرایط خصوصی پیمان نگهداری فضای سبز بوستان المهدی و تپه های میدان آزادی10/17/2016
شرایط خصوصی پیمان نگهداری فضای سبز ناحیه یک 10/17/2016
شرایط عمومی شرکت در مناقصه10/17/2016
شرایط عمومی شرکت در مناقصه10/17/2016
آگهی مناقصه عمومی 29-95/2810/17/2016
آگهی مناقصه عمومی 29-95/2810/17/2016
اسناد مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه 2 محله های 6،7،8،906/28/2016
اسناد مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1 محله 206/28/2016
شرایط خصوصی طراحی ، چاپ ، نصب ، نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی در سطح منطقه06/28/2016
شرایط خصوصی خرید لوله و اتصالات06/28/2016
شرایط خصوصی خرید اقلام گیاهی و آپارتمانی06/28/2016
آگهی مناقصه عمومی 22-18 /9506/28/2016
شرایط خصوصی اجرای فعالیت مددسرای امید06/21/2016
شرایط خصوصی عملیات حذف زواید فیزیکی و بصری06/21/2016
شرایط خصوصی نگهداری روشنایی ( پلهای عابر پیاده غیر مکانیزه و پروژکتورهاو...) در سح منطقه06/21/2016
آگهی مناقصه عمومی 17-15 /9506/21/2016
شرایط عمومی شرکت در مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 206/15/2016
شرایط خصوصی خرید لوله و اتصالات06/15/2016
شرایط خصوصی مناقصه اجرای علائم افقی ترافیکی06/15/2016
شرایط خصوصی رنگ آمیزی المانهای شهری و جداول ناحیه یک06/15/2016
شرایط خصوصی طراحی چاپ ، نصب ، نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی06/15/2016
شرایط خصوصی لیست مکانهای پل عابر پیاده مکانیزه06/15/2016
شرایط خصوصی پاکسازی و شستشوی نماها و سطح دیوارهای معابر و پل های بتنی06/15/2016
شرایط خصوصی آذین بندی و نورپردازی موقت در اعیاد و مناسبتهای مختلف 06/15/2016
آگهی مناقصه عمومی- شماره 14-7 / 9506/15/2016
شرایط خصوصی بازسازی ساختمانهای اداری05/31/2016
اسناد مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه 2 محله 6-7-8-905/29/2016
اسناد مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه 2 محله 4و505/29/2016
اسناد مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1 محله 305/29/2016
اسناد مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1 محله 205/29/2016
اسناد مناقصه نگهداشت معابر در سطح ناحیه 1 محله 105/29/2016
آگهی مناقصه عمومی05/29/2016
آگهی مزایده مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو02/17/2015
مجموعه شهربانو02/17/2015
فضای سبز ناحیه یک 12/20/2014
اسناد مناقصه نگهداري فضاي سبز ناحيه يك و تپه هاي ميدان آزادي 10/01/2013
آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو (نوبت دوم )06/12/2013
آگهی مناقصه تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی کوثر06/01/2013
آگهی مناقصه خرید آسفالت05/25/2013
عملیات بهسازی معابر شهری سطح منطقه 9 بزرگراه فتح05/25/2013
عملیات بهسازی معابر شهری سطح منطقه 9 بزرگراه سعیدی و یادگار امام05/25/2013
عملیات بهسازی معابر شهری ناحیه 1 محله 205/25/2013
عملیات بهسازی معابر شهری ناحیه 1 محلات 1 و 305/25/2013
آگهی مناقصه عملیات تعمیر و بهسازی معابر در سطح ناحیه 205/25/2013
آگهی مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو (30/2/92)05/20/2013
احداث مجموعه اداري دستغيب05/07/2013
آگهی مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهداء05/07/2013
آگهی مناقصه تکمیل عملیات احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا (سلیمی)(1/2/92)04/22/2013
آگهی مناقصه مبارزه و کنترل جمعیت جانوران موذی(26/9/91)12/19/2012
امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری ناحیه 2(8/8/91)10/29/2012
امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری ناحیه 1(8/8/91)10/29/2012
نگهداری فضای سبز ناحیه یک و تپه های اطراف میدان آزادی10/08/2012
آگهی مزایده واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک10/01/2012
تهیه و اجرای کانیو ، جدول و نهر در سطح ناحیه 206/17/2012
تهیه و اجرای کانیو ، جدول و نهر در سطح ناحیه 106/17/2012
پیاده رو سازی ناحیه 206/17/2012
پیاده روسازی ناحیه 106/17/2012
روکش دستی آسفالت ناحیه 206/17/2012
روکش دستی آسفالت ناحیه 106/17/2012
تراش و روکش آسفالت مکانیزه ناحیه 206/17/2012