ناحيه دو

معرفی شهردار ناحیه

  
  
                                                          

سرپرست شهرداری ناحیه دو


 محبوبه سلطان زاده
  دانشجوی دکترا کشاورزی ، مهندسی آب-هواشناسی
    تماس با شهردار ناحیه : 96037460
                                                                                                            چارت سازمانی ناحیه 2

سوابق شغلی

   

معاون ناحیه  شهرداری منطقه 13               
رییس اداره مسیلها و قنوات شهرداری منطقه
13
شهردار ناحیه3 شهرداری منطقه 13     

سرپرست شهرداری ناحیه 2 شهرداری منطقه 9 هم اکنون   

معرفی ناحیه 2

ناحیه 2 از شمال به خیابان شهید نوری نیارکی و بزرگراه فتح ، از شرق به خیابانهای سادات و امامزاده عبدالله ، از جنوب به 45 متری زرند و بزرگراه فتح و از غرب به مسیل کن محدود میشود که شامل 5 محله زیر است .
 • امامزاده عبداله
 • مهرآباد جنوبی
 • شمشیری
 • سرآسیاب مهرآباد
 • محله صنعتی فتح
 • دفتر شهردار:96037461

  معاون ناحیه: 96037470

  اداره خدمات شهری: 96037355

  اداره فنی و ترافیک: 96037480

  اداره اجتماعی و فرهنگی: 96037490

  اداره شهرسازی: 96037475

  اداره مالی و اداری: 96037465

  واحد 137: 96037494