ساختمانها

ساختمان های شهرداری منطقه

ساختمان شماره یک: خیابان آزادی -ابتدای خیابان استاد معین-شهرداری منطقه 9

کد پستی منطقه :  139713111

آدرس ساختمان ناحیه یک: آیت الله سعیدی ، خیابان هاشمی ، خیابان شهید مبینی

ناحیه 2: بزرگراه فتح ، بعد از بیمارستان شریعت رضوی ،خیابان واشقانی فراهانی

مرکز آموزشهای اجتماعی شهید حیدری : انتهای خیابان استاد معین


سرای سلیمی : خیابان 30 متری جی . خیابان فتح آبادی


مرکز فناوری های هوشمند شهری : خیابان آیت الله سعید . خیابان شهید دستغیب . کوچه دوسنگانی جنب ساختمان بسیج

دفتر خدمات الکترونیک

دفتر خدمات الکترونیک کد 901

خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار ، مقابل پارک ، پلاک 1/122

تلفن : 66021800

دفتر خدمات الکترونیک کد 902

خیابان مهرآباد جنوبی ، خیابان شمشیری ، نبش کوچه حیدری ، پلاک 216

تلفن :66686130