• kenburns1
  • kenburns6
  • kenburns3

 مهندس حمید‌ محسنی

شهردار منطقه 9 تهران

منطقه 9 در یک نگاه

  محدوده این منطقه از شمال به خیابان آزادی و جاده مخصوص کرج از جنوب به بزرگراه فتح و 45 متری زرند – از شرق به خیابان سادات و از غرب به مسیل کن منتهی می شود . این منطقه دارای 2 ناحیه و 9 محله بوده که در داخل محدوده شهری قرار گرفته اند و تعداد 50000 خانوار در این دو ناحیه سکونت دارند .. ادامه مطلب

ارتباط با قائم مقام منطقه